VELKOMMEN TIL DANSANT VEJLE

- EN VIFTE AF KULTURELLE OPLEVELSER

 

 

Bestyrelsen for Dansant Vejle

 

indkalder hermed jf. vedtægterne til generalforsamling tirdag den. 5. februar 2016 kl. 18.00

i Hestestalden Holger Danskes Vej 31, 7100 Vejle

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden til orientering

3. Regnskabet fremlægges og godkendes

4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af næste års optagelsesgebyr

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

 

 

Tilmelding senest d. 29. januar 2016 på tlf.: 26 71 02 95

 

På bestyrelsens vegne

Kirsten Mejborn, formand.

 

Cvr-nr 32111572